logotype
Metody pracy

W roku szkolnym 2017/2018 pracujemy według programu:

 


 

„Nasze Przedszkole" - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci red. M.  Kwaśniewska,  W. Żaba-Żabińska  MAC  Edukacja

Jego  koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego.

Celem programu jest rozwijanie  aktywności  społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej oraz zdrowotnej dzieci


„Kalendarz  przedszkolaka” - program wychowania przedszkolnego. Elżbieta Tokarska i Jolanta Kopała. Wydawnictwo Szkolne PWN

Program jest zgodny z nową Podstawą programową wychowania Przedszkolnego. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwiając zaspokajanie aktualnych jego potrzeb, dostosowując zadania do rozpoznanego poziomu rozwojowego.


 

„Razem w przedszkolu” – program wychowania przedszkolnego. Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka. WSiP.

Program dostosowano do najnowszej podstawy programowej. W złożeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

 


DODATKOWE  REALIZOWANE  PROGRAMY:

  • Program adaptacyjny Celem zajęć adaptacyjnych w przedszkolu jest ułatwienie maluchowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej.

 

 

W pracy wychowawczo dydaktycznej wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody i formy pracy:

Edukacja matematyczna według koncepcji
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej -„Dziecięca matematyka"

☻  Pedagogika zabawy

Metoda W. Sherborne, zwana „Metodą Ruchu Rozwijającego”.

Aktywne i twórcze metody pracy z dzieckiem
np. gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

☻  Zabawa w teatr

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

☻     Techniki twórczego myślenia